Skanörs Gästgifvaregård, Mellangatan 13, 239 30 Skanör

Konstrundan 2018