Skanörs Gästgifvaregård, Mellangatan 13, 239 30 Skanör

Skanör/Falsterbo

En juvel med havet som granne

Skanör och Falsterbo ligger som en liten juvel längst ned i det sydvästra hörnet av vårt avlånga land. Med havet som närmaste granne har naturen formats under miljontals år till den vackra plats det är idag. Många turister och badgäster som upplever stränderna för första gången förstår inte hur ortsbor någonsin vill åka härifrån för att semestra på andra badorter! Sanden är nästintill kritvit och mycket, mycket finkorning. Så visst det är väl värt mödan att ta sin badhandduk och slå sig ned i sanden en solig sommardag; men glöm inte att bada! Vattnet är kristallklart och rent, med len böljande sandbotten. Förvånansvärt varmt kan vattnet också bli och hålla sig långt in på hösten!

Historia

Förr i tiden kunde en resa till Näset vara mycket strapatsrik när man skulle ta sig fram över Ljungen som ständigt härjades av flygsand. Därav blev Skanör- Falsterbo nästan alltid besökt via sjövägen.

På medeltiden kom sillen i sådana mängder att båtar inte kunde ta sig fram – åtminstone om man får tro berättelserna. Det pågick också samtidigt en maktkamp mellan kungar och Hansan om inkomsterna från handeln. Striden mellan Danmark och Sverige om Skåne bottnade till stor del i kampen om inkomsterna från sillfisket. Sillen var nämligen den stora exportvaran, en viktig och billig handelsvara eftersom den katolska kyrkan inte tillät människor att äta kött före helgdagar och i fastan.

När marknaderna upphörde vid början av 1500-talet försvann också Falsterbo-Skanörs välstånd och storhet. På 1700- och 1800-talet var städerna endast små fiskelägen. De två små byarna drabbades av två stora bränder i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Dessa eldsvådor raderade ut en stor del av de tre eller fyrlängade korsvirkesgårdarna från 1700- och 1800-talet.

Fram till tidigt 1900-tal hölls kontakten mellan Näset och yttre världen via diligenstrafik. Järnvägen tog över denna funktion 1904 när den blev färdig. Falsterbo väcktes då ur sin slumrande tillvaro eftersom området fick ett starkt uppsving som sommarort. Orten blommade upp och aristokratin och societeten kom till Falsterbo och solade och badade när Hotell Falsterbohus byggdes 1908. Några år senare, 1913 byggdes det nuvarande gästgifveriet.

Sommarmetropolen på Näset var upptäckt!

Turistinformation

Det finns mycket spännande att upptäcka som turist i Skanör-Falsterbo.
För att få aktuell och utförlig turistinformation gå in på Vellinge kommuns hemsida.